/

Help, mijn medewerker is introvert!

Categories: Samenwerking

Hoe coach ik een introverte medeweker?

Onlangs stelde een leidinggevende me deze vraag. Vanuit “beroepsmisvorming” vroeg ik onmiddellijk wat zij verstond onder introverte medewerker.
De medewerker bleek liever alleen te werken, was eerder zwijgzaam in vergaderingen en ook heel onzeker en gevoelig aan kritiek. De leidinggevende wou meer opdrachten aan deze medewerker delegeren, maar wist niet goed hoe dit aan te pakken. Voornamelijk de overname van onderhandelings-
gesprekken baarde haar zorgen.
Bij elke vorm van delegeren is het belangrijk dat de medewerker competent is in de materie en gemotiveerd. Hij kan het en hij wil het. In dit concreet voorbeeld was er beslist nog nood aan coaching. Toch vond ik het ook van belang om de verantwoordelijke erop te wijzen dat delegeren niet gaat over hoe een doel bereikt dient te worden. De medewerker kan op zijn eigen manier en via een eigen stijl de doelstellingen halen.

Bron:http://blog.readytomanage.com/coaching-introverts/
Bron:http://blog.readytomanage.com/coaching-introverts/

Hoe kan je als coach en/of verantwoordelijke best een introvert persoon benaderen ?
Alvast niet zoals de foto hiernaast. Zoals bij elke coaching: bepaal eerst duidelijk de doelstellingen, word het eens over een werkwijze en aanpak.

Eens deze elementen duidelijk zijn kan je onderstaande checklist hanteren:

 • Laat jouw introverte coachee het eerste gesprek voorbereiden (schriftelijk). Dat helpt hem en in het eerste gesprek geeft het een leidraad.
 • Zoek wat de comfortzone is en hoe je naar een strech-zone kan gaan – net een beetje strechen, en verder reiken.
 • Laat in het gesprek voldoende tijd (stilte) om de gevoelens en gedachten te laten verwoorden.
 • Zorg voor een rustige, ongestoorde omgeving (ook bij coaching extraverten nuttig).
 • Luister aandachtig, neem nota en herformuleer regelmatig.
 • Behandel elk thema/vraag volledig voor je overgaat naar een volgende (structuur en diepte!).
 • Laat toe dat er over details gepraat wordt.
 • Voorzie tussen de sessies huiswerk en geef studiewerk/literatuur mee.

In de concreet aangehaalde case wou de leidinggevende de medewerker stimuleren om actiever deel te nemen aan vergaderingen en op termijn onderhandelingen leiden.

Voor de vergadering zou ik volgende tips meegeven:

 • Noteer sleutelwoorden  (binnen leesbereik). Sleutelwoorden geen blad vol details!
 • Een bijkomende goede strategie is het verloop en het gedrag in de vergadering anticiperen. Het boek van W.Van Craen : Lessen in Levenskunst. bevat diverse technieken om je gedachten positief te sturen.
 • Zorg dat je als eerste in de vergaderzaal bent (op je gemak geraken, je territorium creëren).
 • Geef de introverte medewerker de kans om zijn vergadering goed voor te bereiden en debrieftijd na de vergadering.
 • Tenslotte, zoals in elk leerproces : oefenen, oefenen,oefenen. Of zoals Amy Cuddy het in haar TED Talk verwoordt; “Fake it, till you become it.” Schitterende tips voor je non-verbale communicatie als je onzeker bent.
  https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are?language=en

Hieronder nog een site met diverse tips om  sociale vaardigheden te verhogen:
http://www.inc.com/geoffrey-james/7-short-videos-that-hone-your-social-skills-first-90-days.html
Op de site van http://www.desuccesvolleintrovert.nl/ben-je-introvert-of-extravert/ kan je aftoetsen of jij en je medewerker eerder introvert of extravert zijn.
Wil je meer persoonlijk advies, dan kan je me contacteren via ons contactformulier.
Well, you are good to go… Succes!