/

Waardengericht coachen

Categories: Samenwerking

Ivan: “Het was een toepasbare, praktische en leerrijke ervaring”

Ivan is Marketing en Sales Manager in een bedrijf in de pharmaceutische sector. Een bedrijf met duidelijke waarden. Tijdens het evaluatiegesprek worden werkpunten bepaald op het vlak van Authenticiteit en Time-en Selfmanagement.In dit kader werd beroep gedaan op Kape Management voor een coaching.

Na het intake gesprek werden de doelen verder gespecifieerd : Authentiek zijn en overkomen (denken,voelen en doen op 1 lijn), Bepalen van prioriteiten en dit vertalen naar acties en beslissingen (dringend/belangrijk, plannning,leiden team).

Tijdens deze coaching werken we op diverse domeinen :

  • Bewustwording en inzicht van eigen denkprocessen en gedrag, kernkwaliteiten en valkuilen.
  • Bepalen actiepunten per sessie : hoe concreter, hoe beter.
  • Analyse & feedback van de coach en coachee op basis van ervaringen
  • Voorbereiden van nieuwe (stresserende) situaties.

Op het einde van de reeks is er een nabespreking met Ivan, de CEO en de coach. Hierin gebeurt de terugkoppeling: positieve punten en evolutie, aandachts- en werkpunten.

De coaching en evolutie is positief, in onderling overleg wordt beslist om een follow-up van een 5-tal sessies te doen, meer gespreid in de tijd dan de eerste reeks. Dit om het leerproces verder te ondersteunen en te verdiepen en anderzijds om nieuwe uitdagingen in de job te integreren in de nieuwe sessies.

Bij de defintieve afsluiting zijn alle betrokkenen tevreden met het resultaat.De resultaatgebieden zijn bepaald en prioriteiten binnen de functie verduidelijkt. Op het vlak van Authenticiteit en communicatie zijn diverse acties gerealiseerd. Tenslotte creëerden we een rode draad voor de coachinggesprekken met medewerkers.

De werkpunten zijn geassimileerd in het dagelijks functioneren en de verdere interne ondersteuning bepaald.