/

Omgaan met emoties: angst

Categories: De ander , Jezelf

From Quotes Wonderland
From Quotes Wonderland

Je kan je door angst overvallen en gegijzeld voelen en dus wil je er iets aan doen. Toch is het een positieve emotie, bedoeld om ons te beschermen en onze overlevingskans te vergrootten. Omgaan met emoties, omgaan met angst, hoe doe je dat?

Angst bestaat in allerlei vormen en gradaties. Onze ervaring kan variëren van lichte nervositeit tot een regelrechte paniekaanval. We zoeken allemaal naar copingstrategieën, manieren om ons gevoel en gedrag bij te sturen.

Een blog vervangt geen opleiding emotionele intelligentie, noch is het een therapiesessie, maar toch waag ik een poging. Beter begrijpen leidt vaak naar een betere aanpak.

Dus laten we starten bij het begin : Er zijn 6 (of naargelang auteur 7) primaire emoties : 4 B’s : boos, bang, blij, bedroefd en dan nog verrassing, walging , (schaamte als nummer 7). Als je het plezier hebt een peuter in huis te hebben, dan kan je de ontwikkeling (en langzame beheersing) van deze emoties in volle hevigheid zien.
Deze emoties zijn bijzonder want we delen ze met de hele mensheid, we vertonen micro-expressies en typische gelaatsuitdrukkingen als we ze voelen. Bovendien beschikken ze over een binnenwegje in onze hersenen waardoor ze ons rationeel denkvermogen passeren. Dat is hoe ze ons leven redden, je maakt geen uitgebreide SWOT analyse oog in oog met een leeuw. Paul Ekman maakte zijn levenswerk van het herkennen van deze emoties. Je vindt een mooi overzicht van hoe primaire emoties werken op:
http://atlasofemotions.org/

Je hebt dus altijd : ONSTEKER EMOTIE GEDRAG dus bij angst : Ontsteker Angst Vluchten

Wat kan jij hier nu mee doen de volgende keer als je angstig bent? Of als je dochter naar het rijexamen moet?
Zoals vermeld in de blog assertief en nooit meer bang. http://www.kape.be/assertief-en-nooit-meer-bang/
De eerste stap is (h)erkennen. Geef toe dat je bang bent. Emoties in goede banen leiden, start met verwoorden. Indien je met een peutertje in huis zit of een puber kan dat echt wel helpen. “Ik snap dat je bang bent.”
Ok, natuurlijk verdwijnt de emotie dan niet zomaar, maar als volwassene ga je de (rationele) delen van je hersenen aanspreken om in actie te schieten.

Wat kan nu je volgende stap zijn? Terug naar het schema. Je kan kijken naar de ontsteker, wat roept het angstgevoel op ? Onze meest typische reactie, ingegeven door angst is vluchten en vermijden. Dus we kennen de ontsteker, maar gaan er niet anders mee om, we vermijden hem gewoon. Waneer ik vrijwilligers zoek voor rollenspel, is het oogcontact van veel deelnemers plots weg en zijn ze druk aan het noteren…En dat vervelend telefoontje, dat wil ik liefst later op de dag doen…
Wat als je die ontsteker nu niet vermijdt, maar bewust analyseert?
Waar ben ik bang voor? Hoe kan ik anders naar die situatie kijken?
“Wat als ik me belachlijk maak in het rollenspel?” wordt “Wat als ik iets interessant leer?” of “Wat als mijn collega’s het appreciëren dat ik dit probeer?”

Je kan jezelf weerbaarder maken door je worst case te benoemen en dan na te denken over hoe je ermee kan omgaan. Nu ben ik al bij het element gedrag, namelijk jezelf trainen op ander gedrag dan vluchten. Dat kan trouwens in een opleiding in een rollenspel, joepie! Of je doet wat Jia Jiang deed om zijn angst voor afwijzing te overwinnen. Stapje per stapje, je hoeft niet direct een berg te beklimmen.
https://www.ted.com/talks/jia_jiang_what_i_learned_from_100_days_of_rejection

Tenslotte kan je angst wegnemen, door een andere emotie op te roepen. Dit geldt ook voor de andere primaire emoties. Dat kan door de humor in een situatie te zien of bewust een herinnering en gevoel op te roepen van kalmte of zelfvertrouwen. Denk aan de “Yes, we can.” van marathon-radio op MNM.
Angst heeft een signaalfunctie en het is dus meer dan ok om naar dat signaal te luisteren, maar als je terzelfdertijd vindt dat angst je tegenhoudt om ten volle je leven te leiden, dan is het tijd dat je actie onderneemt.
Zoals gezegd een blog is geen volledige opleiding, noch een therapiesessie. Als je graag je eigen strategie  deelt, dan lees ik het graag.

Is je kind bang, dan kan je inspiratie en hulp vinden bij Dawn Huebner. Haar hulp-en doeboeken zijn ook vertaald in het Nederlands.
https://www.youtube.com/watch?v=jryCoo0BrRk

quote fear